Αναζήτηση
 


▪ A

▪ B
▪ Γ
▪ Δ
▪ Ε
▪ Ζ
▪ Η
▪ Θ
▪ Ι
▪ Κ
▪ Λ
▪ Μ
▪ Ν
▪ Ξ
▪ Ο
▪ Π
▪ Ρ
▪ Σ
▪ Τ
▪ Υ
▪ Φ
▪ Χ
▪ Ψ
▪ Ω

Εκτύπωση άρθρου    |    Αποστολή άρθρου    

Γεμιστός ή Πλήθων


ΓΕΜΙΣΤΟΣ ή ΠΛΙΘΩΝ (1360-1452): Φιλόσοφος. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και το όνομα Πλίθων το υιοθέτησε λόγω του θαυμασμού που έτρεφε για τον Πλάτωνα. Το 1405 έφυγε από την Κωνσταντινούπολη για να ζήσει στο Μυστρά, όπου σπούδασε και δίδαξε για πολλά χρόνια. Τις σκέψεις του, γύρω από τη σωτηρία της Αυτοκρατορίας, τις διατύπωσε στον αυτοκράτορα Μανουήλ Β` και στο δεσπότη (ηγεμόνα) του Μυστρά, Θεόδωρο Β` Παλαιολόγο, παρουσιάζοντας λεπτομερή σχέδια για την εφαρμογή μιας οικονομικής, κοινωνικής και αμυντικής πολιτικής του Δεσποτάτου του Μορέα, σύμφωνα με όσα είχε εκθέσει ο Πλάτων στην “Πολιτεία” του.

Αργότερα, επηρεασμένος από τις κλασικές σπουδές που είχε κάνει και την απογοήτευση που ένοιωσε για το Χριστιανισμό, πρότεινε τη σωτηρία της κοινωνίας μέσω μιας επιστροφής στα ιδανικά της Αρχαίας Ελλάδος, όπως αυτά θα διδάσκονταν σε μια αναγεννημένη ελληνική θρησκεία, το ηθικό σύστημα της οποίας θα βασιζόταν όχι στην χριστιανική πίστη, αλλά στην πλατωνική και νεοπλατωνική φιλοσοφία. Τις ιδέες του παρουσίασε στο έργο του “Νόμων Συγγραφή”. Ο Γεμιστός ήταν φανατικά νεοπλατωνιστής και έχθρός του Αριστοτελισμού, γιατί στα χρόνια αυτά, τόσο στο Βυζάντιο, όσο και στη Δύση, τη φιλοσοφία του Αριστοτέλη την είχαν παραμορφώσει οι θεολόγοι ώστε να εξυπηρετεί τα εκκλησιαστικά δόγματα.

Το άλλο μεγάλο του έργο αφορούσε τις διαφορές μεταξύ Αριστοτέλη και Πλάτωνα και αποτελούσε μια παρουσίαση διαφόρων διαλέξεων που είχε δώσει στη Φλωρεντία.


 


 

Copyright © 2005 I.C.C. EDUNET LTD
Powered By SpiderCMS v1.6.0. Design By Webworx. 
  Send your feedback       Terms & Conditions